• Servei Públic

SIAD Pallars Sobirà

Grup moderat
Uneix-te al grup

Agenda (0)

No hi ha propers esdeveniments previstos

No s'han trobat resultats

No s'han trobat resultats

No s'han trobat resultats

No s'han trobat resultats

No s'han trobat resultats

Dades de contacte

DESCRIPCIÓ

El SIAD Pallars Sobirà, és un recurs que ofereix informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, en relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i d’altres.

+ Info

Descripció

El SIAD Pallars Sobirà, és un recurs que ofereix informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, en relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i d’altres.

SERVEIS:

  • Servei d’informació i assessorament, per informar les dones sobre l’exercici dels seus drets, proporcionant orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu interès, tot posant al seu abast, si s’escau, assessorament psicològic i jurídic especialitzat.
  • Assessorament, orientació i realització d’una primera atenció a dones en situacions de violència masclista, coordinant l’actuació i efectuant les derivacions pertinents i l’acompanyament necessari, per a l’abordatge d’aquest tipus de violència. 
  • Coordinació amb els serveis socials i altres recursos, públics o privats, que poden donar sortida a les diverses situacions que plantegin les usuàries (laborals, familiars, econòmiques, etc.)
  • Servei d’Assessorament jurídic d’orientació i primera atenció presencial a les dones que requereixin assessorament legal i realitzar, si s’escau, les derivacions necessàries a d’altres serveis. Els serveis d’assessorament jurídic els porta a terme una advocada amb coneixements específics de l’aplicació desl dret des de la prespectiva de gènere. 
  • Servei d’Assessorament psicològic i primera atenció presencial a les dones que requereixin de contenció i orientació psicològica, així com les derivacions necessàries a d’altres serveis. Aquest servei el porta a terme una psicòloga amb la formació específica en l’atenció, detecció de situacions de violència masclista i avaluació de la necessitat d’atenció especialitzada continuada per al procés de recuperació de les usuàries que es trobin en aquestes situacions.

Altres:

Treballar amb la comunitat i el teixit associatiu femení- Afavorir la iniciativa i/o col.laboració amb les activitats del territori amb relació a les polítiques de dones.
El SIAD, s’implementa amb el suport de l’Institut Català de les Dones, de la Generalitat de Catalunya.

Contacte:
Eva Lluvich
E-mail: [email protected]
Telèfon: 973 620107
FAX: 973 620078
Adreça: c/ del Mig, 9  25560 SORT
 

Servei d’atenció i acolliment d’urgència

Serveis que faciliten acolliment temporal, de curta durada, a les dones que estan o han estat sotmeses a situacions de violència masclista i, si escau, a llurs filles i fills, per tal de garantir-ne la seguretat personal. Així mateix, han de facilitar recursos personals i socials que permetin una resolució de la situació de crisi.

  • Protocol Bàsic d’Actuació en casos de violència masclista (900 900 120)
  • Pla Violència familiar o domèstica “RESPOSTA URGENT”

Membres del grup (8)

imatge de Serveis Socials Pallars Sobirà
imatge de Anna Rubio i Llambí
imatge de OficinaJove Pallars Sobirà
imatge de Turisme Pallars Sobirà
imatge de Admin