Quins aspectes creieu que cal millorar prioritàriament d'aquesta web?

Aspectes visuals per a fer-la més atractiva
0% (1 vot)
Aspectes funcionals per a fer-la més fàcil d'usar
50% (1 vot)
Aspectes tècnics per a millorar funcionalitats existents (per exemple millorar l'agenda, ...)
50% (1 vot)
Aspectes tècnics per afegir noves funcionalitats (per exemple afegir productes, anuncis d'intercanvi o altres)
0% (1 vot)
Altres (fes un comentari a sota amb el què consideres prioritàri)
0% (1 vot)
Vots totals: 2