Resultats de la trobada de regidors/es de Joventut de 2013

El passat 8 de febrer de 2014 es va aprovar el Pla d'Actuació Territorial de Polítiques de Joventut 2016 per part dels representants del món local. Us presentem també l'aportació que van fer els representants dels ens locals del Pallars Sobirà al PAT 2016 per mitjà del resultat de la trobada de regidors de Joventut del Pallars Sobirà celebrada el 12 de novembre de 2013.

A continuació podeu consultar el resultat del treball realitzat durant les jornades del passat dimarts 12 de novembre de 2013 en la qual els regidors/es i/o alcaldes han establert les prioritats que han d'orientar les properes polítiques de Joventut. 

Les 8 problemàtiques més prioritàries han estat:

Algunes "noves" actuacions proposades que han sorgit en el debat:

La priorització per Ajuntament o Ens ha estat la següent:

Altres documents d'anàlisi: