Nous cicles formatius a l'INS Hug Roger III de Sort

El proper curs Sort oferirà dos nous cicles, un Cicle Formatiu de Grau Mitjà orientat a la formació en Activitats Comercials en l’àmbit Turístic  i un altre de Grau Superior orientat a la formació Guia, informació i assistències turístiques en l’àmbit mediambiental.

L’objectiu és oferir una formació que a més d’orientar-se a les necessitats del sector turístic doni resposta a les demandes locals del territori i aprofiti les oportunitats existents. En el cas del CFGS, es tracta d’una oferta única a tota la província de Lleida i té un important lligam amb l’oferta turística natural que pot oferir Sort i comarca, relacionada amb el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Aquest dos nous cicles juntament amb els dos existents (i que es continuaran oferint: El Grau Mig de Conducció d’Activitats fisicoesportives en el Medi Natural y el Grau Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives), fa que l’oferta formativa es complementi i s’orienti d’una manera molt especialitzada al turisme i el guiatge tant a nivell cultural, de patrimoni com esportiu.

El període d’inscripció pels Cicles de Grau Mig serà entre el 16 i 24 de maig i pels Graus Superiors entre el 25 i 31 de maig.

Per més informació consulteu el web de l'Institut o contacteu amb la directora Rosa Ramoneda. T. 973 620 888

Calendari de preinscripció i matrícula per a batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior:

Batxillerat i Cicles de grau mitjà:

  • Del 16 al 24 de maig, preinscripció a cicles de grau mitjà i preinscripció a batxillerat
  • 30 de juny, publicació de l’oferta final per al batxillerat i cicles de grau mitjà
  • Del 4 al 11 de juliol, matriculació batxillerat i cicles de grau mitjà

Cicles de grau superior:

  • Del 25 al 31 de maig, preinscripció cicles formatiu de grau superior
  • 11 de juliol, publicació de l’oferta final per als cicles de grau superior
  • Del 13 al 20 de juliol, matriculació dels cicles de grau superior

Consulteu els cursos