Convocatòria d'ajuts per entitats juvenils (i entitats amb seccions juvenils)

Consulteu la convocatòria d'ajuts per entitats juvenils (Bases | Convocatòria). 

Per a presentar-s'hi cal estar inscrit al Cens de Joventut.

Un cop inscrits als cens us cal complir un altre requisit: Per a sol·licitar ajuts a Joventut cal que el president/a de l'entitat disposi de certificat digital (serveix qualsevol certificat digital del president/a, p.e. el DNIe si el teniu activat i coneixeu el PIN també us serveix, idCat, FNMT).

Si no el teniu, el tràmit és (en principi) molt senzill i ràpid. Podeu sol·licitar el certificat digital del president/a portant una fotocòpia compulsada del DNI i venint personalment al Telecentre i demanar per Ignasi Blasi o a l'Oficina Jove i demanar per Aram López. 

Documents relacionats amb el procediment de sol·licitud de subvencions:

Comentaris

Informació sobre els criteris de valoració

S’estableixen els criteris de valoració següents pel tipus d’acció subvencionable E1(Suport a les activitats de les entitats juvenils):

 • La qualitat del programa d’activitats: fins a 25 punts.
 • La viabilitat econòmica i el rigor pressupostari: fins a 20 punts.
 • La utilitat i l’interès social del programa o projecte: fins a 20 punts.
 • L’adequació del programa d’activitats a les prioritats que estableix el Pla Nacional de Joventut: fins a 15 punts.
 • La solvència i l’experiència de l’entitat sol·licitant i, si escau, els antecedents disponibles a la Direcció General de Joventut: fins a 10 punts.
 • La utilització en la documentació i materials de valors d'igualtat, pluralitat de rols, coresponsabilitat, no-discriminació i voluntariat: fins a 5 punts.
 • La utilització d'un llenguatge no discriminatori en la documentació i materials: fins a 5 punts. 

És requisit necessari per poder atorgar la subvenció l’obtenció d’un mínim del 50% de la puntuació màxima establerta. El fet d’assolir un nombre de punts igual o superior a 50 no dóna per si mateix cap dret a obtenir la concessió de la subvenció.

Guia per a tramitar online les subvencions de BSF a entitats

Font: http://xarxanet.org/informatic/recursos/guia-tramitar-internet-les-subvencions-del-departament-de-benestar-i-familia

El Departament de Benestar i Família ha realitzat una millora a l'hora de presentar les subvencions de la convocatòria ordinària per entitats. Aquesta millora consisteix en que el formulari i els annexos s'enviaran per Internet mitjançant un certificat digital vàlid. Així tot el tràmit serà molt més ràpid, tan per les entitats com per la Generalitat. Tot i així, per poder-ho fer cal que compliu una sèrie de necessitats tècniques i administratives. Mitjançant aquest vídeo-tutorial, podreu aprendre com enviar les subvencions d'aquesta convocatòria ordinària.

1. Eines necessàries

 

Per poder tramitar perfectament alguna subvenció de la convocatòria ordinària necessiteu el següent:

 1. Un ordinador connectat a Internet.
 2. Una navegador d'Internet (Internet Explorer, Firefox o Chrome)
 3. Un compte de correu electrònic.
 4. Un Certificat Digital vàlid. Més endavant veureu com comprovar la validesa.
 5. Un lector d'arxius PDF.

 

▲ Tornar a l'índex

2. El certificat digital

 

El certificat digital permet signar electrònicament documents electrònics amb validesa legal i també permet identificar-se per poder realitzar tràmits per Internet.

 • Validació del certificat: és possible que la vostra entitat ja hagi realitzat algun tràmit per Internet o ja va demanar el certificat en algun moment i el va instal·lar en el seu ordinador. Si és així, és molt recomanable comprovar si el Certificat Digital que teniu instal·lat en el vostre ordinador, funcioni correctament. Per a fer-ho, ho heu de comprovar mitjançant aquesta pàgina.
   
 • Descarrega del certificat: si heu obtingut el Certificat Digital, cal que el descarregueu de la següent pàgina i seguir les instruccions que us sortiran per pantalla.
   
 • Instal·lar el certificat des de un USB: si heu obtingut el Certificat Digital i el teniu en un USB, heu de seguir les instruccions que us indiquen enaquesta pàgina.
   
 • Compatibilitats de certificats: en aquesta pàgina podreu veure tots els certificats digitals compatibles per poder presentar la subvenció.

 

▲ Tornar a l'índex

3. L'oficina virtual de tràmits

 

L'Oficina Virtual de Tràmits és la finestreta digital on podreu presentar les sol·licituds de subvencions del Departament de Benestar Social i Família. En aquest espai és on trobareu les subvencions de la convocatòria ordinària.

Per a cercar la convocatòria ordinària, només heu d'escriure en el cercador titulat «Quin tràmit esteu cercant?» les paraules «subvencions benestar» i veureu com el tràmit us sortirà a la primera opció dels resultats.

Si cliqueu veureu les línies de subvencions, on podreu emplenar els formularis i adjuntar els annexos de cada subvenció. Podeu consultar aquest altre recurs de Xarxanet per conèixer a fons les diferents línies de les subvencions.

 

▲ Tornar a l'índex

4. El formulari

 

Ara toca emplenar el formulari amb les dades de la vostra entitat, i adjuntar tants annexos com línies de subvencions demaneu. Assegureu-vos d'anotar un correu electrònic, clicar al botó de validar i clicar el botó de signar amb el Certificat Digital. El procés de validació comprova que heu omplert tots els camps del formulari correctament i què heu adjuntat tants annexos com línies demaneu.

 

▲ Tornar a l'índex

5. Enviar el formulari

 

Un cop heu validat i signat, heu de guardar el formulari. Després heu d'enviar el formulari, amb l'opció d'enviament que hi ha dins el mateix tràmit. Un cop enviat el formulari, us ha de sorgir una pàgina amb un codi ID TRÀMIT. Anoteu aquest codi.

 

▲ Tornar a l'índex

6. L'estat del vostre tràmit

 

Mitjançant el vostre codi ID TRÀMIT, podeu consultar l'estat de la vostra sol·licitud. Per a fer-ho, heu d'anar a l'Oficina Virtual de Tràmits i Estat de les meves gestions.

 

▲ Tornar a l'índex

Com fer seguiment de l'expedient

Un cop enviada i presentada la sol·licitud podreu fer-ne seguiment des de:

 • Des de l’espai “la meva carpeta” (per entrar cal el certificat digital, el mateix amb què s’ha signat la sol·licitud).
 • Des de l’espai “estat de les meves gestions” (amb el codi ID del tràmit + NIF de l’entitat sol·licitant).

La meva carpeta

Més info a: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/ajuts_i_subvencions/subvencions-per-a-entitats/seguiment-de-lexpedient-per-internet/