Beques per estudiants

CONSULTEU INFORMACIÓ ACTUALITZADA SOBRE BEQUES Al WEB DE L'OFICINA JOVE

Hem volgut sintetitzar en aquest article la informació bàsica referent a les beques que l'administració disposa per facilitar als estudiants de Catalunya poder assumir part dels costos que suposa la realització d'estudis. Hem organitzat la informació amb els apartats següents:

Si tens dubtes posa't en contacte amb nosaltres (973 620 999 / [email protected]) i mirarem d'ajudar-te!

Beques per estudis obligatoris

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu: [Fins 28 de setembre 2017]

 • Ajuts directes per a alumnes (inclosos els que tenen TDAH) que necessiten suports determinats i atencions educatives específiques derivades d'una discapacitat o d'un trastorn greu de la conducta, durant tota l'escolarització o només durant un període.
 • Subsidis per a necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat o un trastorn greu de la conducta per a famílies nombroses.
 • Ajuts per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

Altres ajuts del Departament d'Educació:  [Consulteu convocatòries]

 • Bonificacions i exempcions del preu públic de llars d'infants del Departament d'Ensenyament
 • Atenció educativa domiciliària per malaltia prolongada  
 • Ajuts individuals de desplaçament
 • Ajuts individuals de menjador

Beques per estudis post-obligatoris no universitaris

Altres guies útils actualitzades:

Beques per estudis universitaris

Hi ha molts ajuts diversos per estudiants universitaris de Catalunya, la majoria gestionats pel AGAUR. Podeu consultar-los al seu web. Veure convocatòries obertes.

 1. La Beca General del Ministeri d'Educació per estudiants Universitaris: [Fins 17 d'octubre de 2017]
  La sol·licitud de la beca es realitza per Internet, on podeu consultar també el termini per sol·licitar la beca.  Per poder gaudir de matrícula condicional (vol dir no pagar la matricula fins a saber si tindràs beca o no) has d’haver sol·licitat la beca prèviament a la matrícula i, a més, has d’haver estat becari l’any anterior, o bé tenir l’acreditació econòmica positiva que expedeix l’AGAUR i que s’ha de sol·licitar abans de la matrícula [Fins al 16 d'octubre de 2017].

  Si posteriorment a la sol·licitud es produeix la denegació de la beca o l’anul·lació de la matrícula hauràs d’abonar l’import total de la matrícula sol·licitada. Qualsevol canvi d’estudis dins la mateixa universitat o el trasllat a una altra universitat o modificació de matrícula implica la necessitat d’actualitzar les dades a la sol·licitud de beca. 
 2. BECA EQUITAT [Termini: 1 setembre - 16 octubre 2017] 
  Són beques que suposen la minoració dels preus dels crèdits d’estudis universitaris de Grau matriculats per primera vegada. Aquesta minoració serà diferent segons el  llindar de la renda en què estiguis situat. La seva sol·licitud es podrà tramitar entre setembre i octubre a través de l’OVT de la Generalitat.
  [ ! ] Per poder gaudir-ne has de sol·licitar obligatòriament la beca general del Ministeri d’Educació
   
 3. Préstec per al finançament de la matrícula dels estudis universitaris per al curs 2017-2018 (FINAN) [Termini: Matrícules anuals i 1r semestre: fins al 30 d'octubre de 2017, Matrícules 2n semestre: fins al 31 de març de 2018]
 4. Beca per estudiants de l'Alt Pirineu i Aran (APA) [Fins al 18 de juny de 2018] 
  És complementària a la Beca general (es presenta a termini vençut) i es tracta d'un ajut a la mobilitat comarcal de les famílies residents de l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès en què algun dels seus membres estigui matriculat en una universitat del sistema universitari català, en uns estudis presencials encaminats a l'obtenció d'un títol oficial de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, o de diplomatura, magisteri, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
  Consulteu les bases - Convocatòria pendent -

Portals generals sobre beques als estudis universitaris i la recerca a Catalunya

Beques i ajuts classificats per universitats

Totes les universitats de Catalunya tenen una borsa de beques i ajuts pròpia. Les convocatòries i sol·licituds per participar en el procés d'obtenció d'una beca les gestiona i les atorga directament la universitat a la qual estiguis matriculat o hi vulguis estudiar, d'acord amb les directrius i criteris marcats per cada centre. Consulta més informació a la web de cada universitat:

 

Per saber-ne més sobre les beques per a l'estudi