Ampliació de l'edat màxima de Garantia Juvenil fins als 29 anys

Us informem que pel que respecta al Programa de Garantia Juvenil, el 29 de juliol es va publicar al BOE la resolució sobre l’ampliació de l’edat màxima d’accés al programa. A partir d’ara, s’hi podrán acollir al sistema joves de 16 a 29 anys.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/30/pdfs/BOE-A-2015-8554.pdf