Ajuts a empreses per contractació de joves

El programa “la Caixa” Feina Jove ofereix una ajuda directa a totes les empreses que hagin 
contractat joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

  • Ajuts d’un màxim de 12 mesos a la contractació indefinida formalitzada fins el 15 de setembre de 2017,  amb un període mínim de permanència de 6 mesos (Ajut màxim: 9.600€)
  • Ajuts d'un màxim de 6 mesos a la contractació indefinida formalitzada a partir del 16 de setembre de 2017,  amb un període mínim de permanència de 6 mesos (Ajut màxim: 4.800€)
  • Ajuts de 6 mesos a la contractació de durada determinada (temporal),  amb un període mínim de permanència de 6 mesos (Ajut: 4.200€).

Les sol·licituds s’han de presentar en els terminis previstos (màxim, 2 mesos a partir de la data
d’inici del contracte), i amb la documentació que es demana, per via electrònica al portal web del
Programa “la Caixa” Feina Jove de la Fundació Bancària “la Caixa”.

El termini de sol·licitud finalitzarà el 28 de febrer de 2018 a les 19h

Mes info: https://obrasociallacaixa.org/pobreza-accion-social/integracion-laboral/fondo-social-europeo/programa-empleo-joven