Tipus d'empelts

Per a realitzar un empelt s'han d'unir les zones del càmbium dels dos exemplars. El càmbium és un teixit vegetal de les plantes llenyoses que es troba en les tiges i arrels i està situat entre la fusta i l’escorça.

Hi ha diferents tipus d’empelt segons les necessitats i l’època de l’any en què es vol fer, alguns són:

-Empelt d’agulla: Es realitza a finals d’hivern quan els peus es desperten i la sàvia comença a circular, ho notem perquè els borrons ja estan inflats o han començat a brotar, en canvi l’agulla encara ha d’estar en repòs. Són empelts adients per a peus d’entre dos i cinc centímetres de diàmetre. Es talla el peu a l’alçada desitjada, es prepara l’agulla deixant tres o quatre borrons i fent dos talls en forma de tascó, de manera que quedi més estreta pel cantó de dins, es fa una esquerda al peu, s’hi col·loca l’agulla i es lliga

-Empelt de corona: Es realitza a finals d’hivern quan els peus despertaran i la sàvia començarà a circular. És la única opció per a troncs gruixuts. Un cop tallat el peu, es fan talls verticals—tants com agulles hi vulguem col·locar, depenent del gruix del tronc— i aixequem la pell.

-Empelt d’ull o borró: Es realitza a l’estiu o tardor. S’obre la pell en forma de T de l’arbre peu amb una navalla d’empeltar i s’hi afegeix un ull amb una porció de pell de la varietat que volem.

-Empelt anglès: Es realitza a l’hivern, preferiblement el diàmetre del peu i de la varietat serà igual. El diàmetre més adequat és de 10-12 mil·límetres, permet fer empelts amb branques i rames fines.