Plantació de noves varietats al viver de salvaguarda

Durant el mes de març va tenir lloc, al viver de salvaguarda del Consell Comarcal, la plantada de noves varietats locals de fruita del Pallars Sobirà, Aquestes noves varietats venen a completar la col·lecció que el Consell Comarcal manté a la finca de la seva propietat ubicada a Sort. L'objectiu és la conservació de les varietats antigues que s'han anat troban en les diferents prospeccions de camp realitzades fins al moment. Entre les varietats plantades hi ha la poma cara lletja, la poma cua torta, la poma de Sorpe, la poma verda donzella, la pera de Cardós i la pera de setembre.