Pera de Setembre de Casa Cosan (Varietat caracteritzada l'any 2020)