Formació esporga al viver salvaguarda d'arbres fruiters de Sort

El passat 24 d'octubre de 2020 es va realizar al viver salvaguarda de varietats locals de Sort la primera jornada pràctica de manteniment de fruiters antics.

L'objectiu de la jornada era donar als assistent les eines bàsiques per a desenvolupar les tasques de poda dels arbres fruiters, conèixer les principals tècniques de poda de formació i de fructificació i realitzar les practiques en els fruiters de varietas locals que disposa el viver.

Tan bon punt s'aixequin les restriccions, es realitzaran dues jornades més sobre manteniment i poda d'arbres fruiters de varieatats locals.