Quines propostes educatives creieu que s'haurien d'oferir i perquè?

Algunes vegades (poques) rebem demandes d'activitats que poden servir a les entitats i professionals del territori que ofereixen propostes educatives per a reorientar les que puguin tenir o per a crear-ne de noves.

Us oferim l'espai doncs on compartir demandes o suggerències perquè el sector les valori.

Quines propostes educatives creieu que s'haurien d'oferir?

Respostes