Convocatòria plaça temporal tècnic/a joventut-festes-cultura

Us informem que l'Ajuntament de Sort ha aprovat les bases i ha obert convocatòria per a cobrir temporalment durant una excedència una plaça de tècnic/a adscrit/a als serveis de projectes de joventut, festes, cultura i altres serveis municipals pel sistema de concurs-oposició.

Els/les interessats/des hauran de presentar les instàncies obligatòriament de manera telemàtica mitjançant la plataforma eTram fins el dia 26 d'octubre inclòs.

A la nostra pàgina web i e-tauler podeu consultar les bases reguladores i altres informacions d'interès per al procediment.

https://sort.cat/convocatoria-placa-tecnic-a-joventut/