Aplicació del règim sancionador de l'ordenança d'animals domèstics

S'informa a tothom que a partir de dilluns vinent, 26 de juny, s'aplicarà el règim sancionador previst a l'ordenança municipal de tinença d'animals domèstics, que podeu consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de Sort, per exemple embrutar les vies públiques.

Aquesta iniciativa s'emmarca en la campanya cívica Respectar és respectar-se de l'Ajuntament de Sort; a la nostra pàgina web hi trobareu el detall de l'ordenança i les sancions previstes.

+info http://sort.cat/regim-sancionador-de-lordenanca-de-tinenca-danimals-domestics/